1. Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Rzemieślnicza 6
tel. (62) 767 51 11
e-mail: ckpkalisz@op.pl
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Handlowa 9
tel. 62 753 22 47

 

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
ul. Grodzka 1
tel. (62) 757 34 03; (62) 757 29 43
e-mail: asnyk@neostrada.pl

 

4. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 5
tel. (62) 767 66 57; (62) 757 33 61
e-mail: sekretariat@2lo.kalisz.pl

 

5. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Tadeusza Kościuszki 10
tel. (62) 767 20 36
e-mail: kopernik@kopernik.kalisz.pl

 

6. IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Widok 96
tel. (62) 766 85 34
e-mail: zn4@wp.pl

 

7. Liceum im. św. Jana Bosko
ul. Łódzka 10
tel. (62) 767 39 67
e-mail: liceum@bosko.kki.pl

 

8. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek
ul. Harcerska 1
tel. (62) 502 55 01
e-mail: szkolakalisz@nazaretanki.pl

 

9. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Pl. Jana Pawła II 9
tel. (62) 757 16 86
e-mail: sekretariat.muzyczna@wp.pl

 

10. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu
ul. Podmiejska 25
tel. (62) 766 04 46
e-mail: ppskak@op.pl

 

11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Handlowa 30
tel. (62) 502 33 60
e-mail: sosw1.kalisz@gmail.com

 

12. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
ul. Piskorzewie 6
tel. (62) 501 61 61
e-mail: 5liceumkalisz@wp.pl

 

13. Zespół Szkół Samochodowych im. St. Staszica
ul. 3 Maja 18
tel. (62) 757 53 82
e-mail: zss@zss.home.pl

 

14. Zespół Szkół (przeniesiony z ul. Żwirki i Wigury)
ul. Wąska 13
tel. (62) 502 50 61
e-mail: zespol.szkol@poczta.fm

 

15. Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Legionów 6
tel. (62) 502 94 44
e-mail: zse@zse.kalisz.pl

 

16. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara
ul. Wodna 11/13
tel. (62) 501 60 56; (62) 501 60 72
e-mail: zsgh@zsgh.kalisz.pl

 

17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Kościuszki 10
tel. (62) 767 20 36
e-mail: kopernik@kopernik.kalisz.pl

 

18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Rzemieślnicza 6
tel. (62) 767 76 50; (62) 766 55 13
e-mail: zsb@anna.zsb.kalisz.pl

 

19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Zesłańców Sybiru
ul. Wąska 13
tel. (62) 766 79 57
e-mail: zspg3@um.kalisz.pl

 

20. Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
ul. Częstochowska 99/105
tel. (62) 753 39 50; (62) 753 39 60
e-mail: zst@zst.kalisz.pl

 

21. Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
ul. Kordeckiego 19
tel. (62) 502 35 55
e-mail: info@os-w.pl

 

22. V Liceum Profilowane Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
ul. Kordeckiego 19
tel. (62) 502 35 55
e-mail: info@os-w.pl