1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
ul. 3 Maja 16
tel. (62) 501 84 88, (62) 502 84 99
e-mail: sp1kalisz@op.pl

 

2. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej
ul. Karpacka 3
tel. 062 501 17 27
e-mail: zespolszkol7@wp.pl

 

3. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego
ul. Pomorska 7
tel. (62) 760 20 32
e-mail: sp11kalisz@wp.pl

 

4. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ludwika Waryńskiego
ul. Długosza 14
tel. (62) 757 48 07; (62) 757 20 32
e-mail: zs14kalisz@wp.pl

 

5. Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Kordeckiego 34
tel. (62) 766 32 06
e-mail: sp13.kalisz@wp.pl

 

6. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Władysława Broniewskiego
ul. Mickiewicza 11
tel. (62) 766 14 55
e-mail: sp14kalisz@o2.pl

 

7. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Szarych Szeregów
ul. Wykopaliskowa 45
tel. (62) 766 39 03; (62) 766 39 34
e-mail: sp.piwonice@wp.pl

 

8. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Fabryczna 13-15
tel. (62) 757 28 98
e-mail: sp16@o2.pl; zs8szkola@o2.pl

 

9. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. dr Bronisława Koszutskiego
ul. Hanki Sawickiej 3b
tel. (62) 765 34 33; (62) 764 97 44
e-mail: dyrekcja@sp17.kalisz.pl

 

10. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Kusocińskiego
ul. Podmiejska 9a
tel. (62) 753 11 32; (62) 501 11 21
e-mail: zs10_kalisz@op.pl

 

11. Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Budowlanych 2
tel. (62) 503 25 44
e-mail: sekretariat@zs11.eu

 

12. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Tuwima 4
tel. (62) 767 89 42; (62) 767 89 43
e-mail: sp2tuwima@op.pl

 

13. Szkoła Podstawowa Nr 20 przy szpitalu
ul. Toruńska 7
tel. (62) 757 90 15
e-mail: szkola@szpitalkalisz.pl

 

14. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego
ul. 25 Pułku Artylerii 4-8
tel. (62) 768 71 19
e-mail: sekretariat@szkola-szczypiorno.pl

 

15. Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego
ul. św. Michała 1
tel. (62) 764 91 85
e-mail: spnr22kalisz@interia.pl

 

16. Szkoła Podstawowa Nr 23
ul. Sulisławicka 108-110
tel. (62) 762 35 47
e-mail: sp23kalisz@wp.pl

 

17. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Chełmska 18
tel. (62) 767 02 29
e-mail: sp6.kalisz@interia.pl

 

18. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza
ul. Robotnicza 5
tel. (62) 757 17 71
e-mail: zs5kalisz@kalisz.mm.pl

 

19. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
ul. Serbinowska 22
tel. (62) 768 34 90
e-mail: zs6_kalisz@op.pl

 

20. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej
ul. Żwirki i Wigury 10
tel. (62) 502 11 95
e-mail: sp9sp9@poczta.onet.pl

 

21. Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
ul. Harcerska 1
tel. (62) 502 55 01
e-mail: szkolakalisz@nazaretanki.pl

 

22. Szkoła Podstawowa nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących
ul. Kordeckiego 19
tel. (62) 502 35 55
e-mail: info@os-w.pl