1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wrocławska 182
tel. (62) 767 63 01
e-mail: odn-kalisz@kl.onet.pl

 

2. Ośrodek Szkolenia Zawodowego
ul. Warszawska 35-37
tel. 600 427 761
e-mail: kalisz@osz-kaczmarek.com.pl

 

3. Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
ul. Targowa 20/4
tel. 696 725 232; 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl