Ostrów Wielkopolski:

 

Urząd Miejski
Al. Powstańców Wielkopolskich 18
tel. (62) 736 – 62 – 41
e-mail: sekretariat@us.ostrowwlkp.pl

Strona Urzędu Miejskiego

 

Urząd Stanu Cywilnego
Al. Powstańców Wielkopolskich 18
tel. (62) 582 – 24 – 31
e-mail: usc@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

Biuro Paszportowe
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
tel. (62) 737 – 84 – 78

 

Starostwo Powiatowe
Al. Powstańców Wielkopolski 16
tel. (62) 737 – 84 – 00
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl

Strona Starostwa Powiatowego

 

Wydział Komunikacji
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
tel. (62) 737 – 84 – 00

Rejestracja w Wydziale Komunikacji

 

Sąd Rejonowy
ul. Sądowa 2
tel. 62 592 61 00
e-mail: sad.ostrow@promax.media.pl

Strona Sądu Rejonowego

 

Prokuratura Rejonowa
ul. Sądowa 2
tel. 62 592 81 66
e-mail: pr-ostrow@ostrow.po.gov.pl

 

Prokuratura Okręgowa
ul. Krotoszyńska 37
tel. 62 59 57 420
e-mail: sekretariat@ostrow.po.gov.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wolności 29a
tel. (62) 737 – 32 – 00
e-mail: poow@praca.gov.pl

Strona Powiatowego Urzędu Pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Grabowska 29
tel. (62) 737 – 46 – 00
e-mail: ostrow@poznan.oik.pl

 

Urząd Skarbowy
ul. Chłapowskiego 45
tel. (62) 738 – 81 – 00
e-mail: sekretariat@us.ostrowwlkp.pl

Strona Urzędu Skarbowego

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wysocka 1b
tel. (62) 735 – 71 – 00

Informacje o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 1c
tel. (62) 735 – 51 – 52

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Limanowskiego 17
tel. (62) 592 – 11 – 22

 

 

 

Kalisz:

 

Urząd Miejski
Główny Rynek 20
tel. (62) 765-43-00
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Strona Urzędu Miejskiego

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1a
tel. (62) 507-97-49
e-mail: usc@um.kalisz.pl

 

Biuro Paszportowe
ul. Kolegialna 4
tel. (62) 765-75-80

 

Starostwo Powiatowe
Pl. Św. Józefa 5
tel. (62) 501-42-00
e-mail: powiat@powiat.kalisz.pl

Strona Starostwa Powiatowego

 

Wydział Komunikacji
Pl. Św. Józefa 5
tel. (62) 501-42-61
e-mail: wkeg@um.kalisz.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Staszica 47a
tel. (62) 768-97-00
e-mail: sekretariat@pup.kalisz.pl

Strona Powiatowego Urzędu Pracy

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Główny Rynek 20
tel. (62) 765-44-39
e-mail: wzkso@um.kalisz.pl

 

Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Wrocławska 12-14
tel. (62) 768-17-00
e-mail: us3007@wp.mofnet.gov.pl

 

Drugi Urząd Skarbowy
ul. Targowa 1
tel. (62) 767-20-51
e-mail: us3008@wp.mofnet.gov.pl

 

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy
ul. Fabryczna 1a
tel. (62) 768-20-20
e-mail: us3072@wp.mofnet.gov.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Konopnickiej 31
tel. (62) 766-30-44

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Pl. Św. Józefa 5
tel. (62) 501-42-92

Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Obywatelska 4
tel. (62) 757-45-10
e-mail: mops.kalisz@wp.pl

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Prokuratura Rejonowa
Pl. Św. Józefa 5
tel. (62) 502-97-00
e-mail: pr_kalisz@ostrow.po.gov.pl

 

Sąd Okręgowy/ Sąd Rejonowy
Al. Wolności 13
tel. (62) 765-77-00
e-mail: administracja@kalisz.so.gov.pl