Home » Archiwum według kategorii » Porady Rolnicze

POMOC DLA POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW

Od 15 lipca 2013 r. ruszyła pomoc dla poszkodowanych rolników przez klęski żywiołowe. Ze wstępnych informacji wynika, że do tej pory, w 2013 roku ucierpiało ponad 116 tys. gospodarstw rolnych. Program pomocy przewiduje: • z ARiMR- 100 zł za 1 ha zniszczonej uprawy lub 10 zł na 1 mkw. zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach […]

Już niedługo wejdzie w życie ustawa, która umożliwi rolnikom prawo do urlopów wychowawczych, a składkę na ubezpieczenie podczas urlopu zapłaci za nich państwo. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 września 2013 roku. Oprócz ubezpieczonych w KRUS z urlopów wychowawczych będą mogli skorzystać prowadzący działalność gospodarczą, pracujący na umowy-zlecenie, studenci, bezrobotni, a także nieubezpieczeni. Projekt ustawy […]

Czytaj dalej …

Atrakcyjność tych kredytów wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze są one niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, a po drugie ARiMR pomaga w ich spłacie, pokrywając za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Obecnie rolnik spłaca z własnej kieszeni odsetki w wysokości 3%, resztę pokrywa za niego ARiMR. Wnioski kredytowe można składać w bankach współpracujących z ARiMR: […]

Czytaj dalej …

Na polach ziemniaczanych, plantacjach i uprawach ziemniaków spotkać dziś można wszystkie stadia rozwojowe stonki ziemniaczanej. W takich przypadkach skuteczna ochrona ziemniaka może wymagać do trzech zabiegów chemicznych. Już odnalezienie 10 złóż jaj na 10 roślinach jest sygnałem, że czas zwalczyć tego szkodnika. Same chrząszcze stonki ziemniaczanej mogą spowodować aż 50 % strat w plonowaniu wczesnych […]

Czytaj dalej …

W tym roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR ( Kalisz, ul. Kolegialna 4). ARiMR może dofinansować zarówno zalesienie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, które charakteryzują się słabą jakością gleby i plonów. Warunki przyznania pomocy na zalesienie gruntów: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego musi być uwzględnione […]

Czytaj dalej …

Jedną z form wsparcia są kredyty na wznowienie produkcji rolniczej. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,5% , ale tylko w przypadku rolników którzy posiadali ubezpieczenie gruntów lub zwierząt gospodarskich. W przypadku osób , które takiego ubezpieczenia nie posiadały, oprocentowanie wynosi 3 %. Kredyty te uruchamia Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi, na wniosek wojewody z regionu, gdzie miały […]

Czytaj dalej …

Sejm pracuje nad rządowym projektem o zmianie ustawy w zakresie ochrony zwierząt, która ma dotyczyć zasad obowiązujących przy uboju zwierząt. Mają zostać wprowadzone uregulowania dopuszczające ubój niepoprzedzony ogłuszaniem, tzw. ubój rytualny. Ustawa zakaże jednak stosowania systemów krepujących bydło , tj. umieszczanie w odwrotnym położeniu lub w klatkach obrotowych. Projekt przyjęła sejmowa Komisja Rolnictwa i rozwoju […]

Czytaj dalej …