Koźminek: Sesja Rady Powiatu

Kategoria:: Aktualności,Powiat Kaliski |

Radni Gminy Koźminek głosowali za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za rok 2012.

Podczas sesji absolutoryjnej, 26 czerwca, radni przyjęli również uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021, zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wymiany sieci wodociągowej na terenie gminy, przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Moskurnia w zakresie chodnika. Przyjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz określenie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Wykonanie budżetu i sprawozdanie finansowe gminy pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna , która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Koźminek za 2012 rok.

- Budżet jest zrealizowany prawie w 100%. Mamy budżet wyjątkowej wielkości, wysokość dochodów do 20 mln, a wydatki 18 mln- mówił wójt, Andrzej Miklas. Podczas debaty w tej sprawie radny Antoni Owczarek zarzucił, że najwięcej środków z budżetu inwestowane jest w Koźminek, a zdecydowanie za mało w wioski, należące do gminy .

- Wójt nie wsłuchuje się w żądania radnych. Odsuwa wnioski o drogi i chodniki -mówił radny. -Tych wniosków jest cale mnóstwo . W różnych okresach czasu realizujemy inwestycje zarówno w Koźminku jak i w wioskach . Oświata jest dofinansowana dość solidnie jeśli chodzi o szkoły w Moskurni i Nakwasinie. Podjęliśmy również Inicjatywę w zakresie oczyszczalni przydomowych, był także realizowany projekt kanalizacji w trzech wsiach- tak Andrzej Miklas ustosunkował się do zarzutów gminnej opozycji. Sporo emocji wywołało również omówienie projektu i wykonania rynku, który ma zostać ukończony we wrześniu tego roku. Najwięcej zastrzeżeń było do położonej kostki granitowej oraz podestu pomnika. Radni jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla wójta Gminy Koźminek.

AMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>